Urwis

Tim

Rosia

Hope

Szisza

Rebus

Zawsze z nami

... odeszly, ale pozostaną w naszych sercach.  Szisza, Thor, Rebus, Hopka, Rosia, Urwis, Tim, Dżoka.