... odeszly, ale pozostaną w naszych sercach.

Szisza, Thor, Rebus, Hopka, Rosia, Tim i Urwis.

Zawsze z nami

Rebus

Szisza

Hope

Rosia

Tim

Urwis